• Author:Luk
  • Comments:0

Bloot of Boerka

Een boek van Eric Hulsens (*)

Een nudist die de boerka verdedigt?

Een atheïst die opkomt voor de islam?

Een verdediger van de vrije meningsuiting die met rotte tomaten gooit naar Benno Barnard?

Een democraat die wakke plekken ziet in de theorieën van Paul Cliteur?

Een schrijver die Geert Van Istendael en de Pen-club uitlacht?

Een brave huisvader die neerkijkt op de pedohysterie in België?

Een pacifist die een Iraanse atoombom wenst?

Een vrijzinnige die het liberalisme van Dirk Verhofstadt bespottelijk vindt?

Een liberaal die de MR extremistisch acht?

Een vrijdenker die Etienne Vermeersch een dwaallicht noemt?

Dat bestaat toch niet?

Toch wel, lees maar!

 

(*) Eric Hulsens, (°1949), studeerde Nederlandse, Duitse en Engelse taal en literatuur en filosofie in Antwerpen en Leuven.  Hij publiceerde over kinderliteratuur en sprookjes, en werkte mee aan het Groot Retorisch Woordenboek. Hij schreef onder meer voor De Nieuwe, De Groene Amsterdammer en De Standaard der Letteren.

No tags