I can’t breathe, de nieuwe adem van het verzet

I can’t breathe De nieuwe adem van het verzet, door Luk Vervaet : hoogst actueel boek over politiegeweld en protest en verzet daartegen

Om het boek te bestellen, graag 13 euro op het rekeningnummer van Antidote : IBAN : BE20 0004 2359 4956 BIC: BPOTBEB1XXX met vermelding van uw postadres !

Een uitgave van Antidote Publishers www.antidote-publishers.be

Grafisch ontwerp: Cédric Rutter, La Guillotine, Les éditions qui tranchent, Assolaguillotine.wordpress.com

Omslagontwerp: Michel Soucy Jr, The Art of Michel Soucy soucymichel.com

Revisie en Woord vooraf: Eric Hulsens

© Antidote Publishers 2021 ISBN: 978-2-930802-26-8 Wettelijk dépot: D/2021/13452/1

 

 

 

 

 

Een uitreksel : ‘Ik ben een politie-abolitioniste. Wat u ook moge denken over de politie, of we ze nu moeten afschaffen of haar minder gewelddadig moeten maken, wij kunnen allemaal akkoord geraken over een onmiddellijke eis: halveer het aantal agenten. Minder agenten, dat zijn minder kansen om mensen te brutaliseren en te doden. Deze gedachte wint terrein in Minneapolis, Dallas, Los Angeles en in andere steden. Nee, wij laten onze gemeenschappen niet in de steek. We leveren hun niet uit aan geweld. Wij willen niet zomaar de politiediensten sluiten. Wij willen dat politie overbodig wordt. We willen de miljarden dollars die nu naar de politiediensten gaan, heroriënteren naar gezondheidszorg, huisvesting, opvoeding en goede jobs. Als we dat zouden doen, zou er al direct minder behoefte zijn aan politie. Wij kunnen andere middelen uitbouwen om te reageren op de problemen van onze samenleving. Agenten die zorg verstrekken binnen onze gemeenschappen, mensen die geschoold zijn om mensen met mentale gezondheidsproblemen te helpen. In plaats van mensen in de gevangenis te gooien, zouden we vormen van hersteljustitie kunnen in het leven roepen...’  Mariame Kaba, oprichtster van het Project NIA en mede-oprichtster van Survived&Punished, publiceerde in The New York Times een opmerkelijk opiniestuk onder de titel: ‘Yes, We Mean Literally Abolish the Police, Because Reform Won’t Happen.’