• Author:Luk
  • Comments:0

Rik Pinxten over "Bloot of Boerka" van Eric Hulsens

 

bloot of boerka

Eric Hulsens: Bloot of Boerka, Gent: Antidote, 2015.

Bron : www.agorakring.be, klik hier  

 

Recensie door Rik Pinxten

 

Door een gelukkige wind kwam dit boek op mijn werktafel. Eric Hulsens is een journalist bij gereputeerde bladen geweest, en blijft heel scherpe en indringende besprekingen maken in de moeilijke debatten die we in onze maatschappij zouden moeten voeren.

Ik zeg ‘zouden moeten’, want bij de lectuur van het boek, dat bestaat uit recensies en besprekingen van andere werken en van recente gebeurtenissen, blijkt vooral hoe weinig grondig en competent de discussie gevoerd wordt in ons deeltje van de wereld.

Hulsens is soms hard, soms humoristisch en steeds bijzonder onderlegd in zijn commentaren, en kan dan ook niet anders dan vaak tot de conclusie komen dat de keizer geen kleren aanheeft. Ik vermoed dat de loopbaan van de journalist, o.a. bij de Groene Amsterdammer, hem geleerd heeft niet zomaar mee te stappen met de waan en de roep van de dag, en in dat opzicht steekt zijn werk schril af tegen de halfwassen mediafiguren die graag als expert opdraven in de  verkleuterde programma’s die op ons afgestuurd worden, en ook tegen het snelle maakwerk van tal van zijn collega’s.

Opmerkelijk is natuurlijk dat Eric Hulsens stilaan een roepende in de woestijn wordt, die zelfs een eigen uitgeverij moet beginnen om zijn boeken te publiceren.  Nu goed, het produceren van commentaren en beschouwingen doet denken aan de goede en zinvolle traditie van de intellectueel zoals Diderot en andere uit een verder verleden, of aan de eenzame positie van Chomsky vandaag.  Dat zal dus moeilijker publiceerbaar zijn in de vermarkte wereld van hapklare en vooral ook ‘niet te moeilijke’ nieuwsgaring van vandaag.

Voor die opstelling alleen al verdient Hulsens lof en steun van iedereen die nog intellectueel wil overeind blijven vandaag. Het stelt wel een huizenhoog probleem met betrekking tot de manier waarop dit soort boeken kan verspreid worden.

Wanneer ik, samen met anderen, soms verweesd zit te staren op een rij van honderden die achter dranghekken staan aan te schuiven op de zogenaamde Boekenbeurs in Antwerpen, in een avontuur om een boek te kopen en natuurlijk vooral een selfie te maken met Meus of Huysentruyt, dan heb ik geen oplossing voor de vraag die ik net lanceerde. Daar zit je dan aan een tafeltje om je eigen boek te signeren, samen met nog zo’n ‘intellectueel’ die tracht de waan van deze cultuur te duiden, en het enige wat je kan doen is een gesprek voeren met je collega en hopen dat de meute die  aanschuift voor alweer een kookboek braaf en gedwee blijft doorschuiven.  Dat beeld zegt veel, vrees ik.

HulsensEric  (Eric Hulsens)

Eric Hulsens is moedig, want hij doet voort. Hij analyseert scherp en met de gedegen vakliteratuur bij de hand, en bekijkt zo een pak discussies die ons vandaag bezighouden: het soort ‘embedded journalism’ van ‘Kuifje’ Rudy Vranckx, de onzalige debatten rond de hoofddoek (waarvoor hij indrukwekkend veel literatuur uit de voorbije eeuw inbrengt om het geneuzel van zelfverklaarde Verlichtingskinderen onderuit te halen), de halfwas filosofische analyses van ‘imam’ Vermeersch, de dubbelzinnigheid rond seksualiteit en pedofilie tot op vandaag.

Soms zijn de analyses ook humoristisch gesteld: ik heb enkele keren luidop zitten lachen met een zinswending, wanneer Hulsens een nieuwe ‘profeet’ van bij ons op zijn eigen contradicties wijst. Ik heb veel bijgeleerd in een domein waarin ik half beslagen ben (zoals de islamitische tradities rond deze thema’s), maar net niet genoeg informatie heb om even oordeelkundig  op de debatten te kunnen reageren zoals de auteur dat doet.

Nooit kwam ik met het gevoelen weg dat de auteur oneerlijk of onoordeelkundig bezig was, laat staan dat hij de bedenker van een ‘verontwaardigd’ standpunt geniepig of achterbaks zou tacklen. Ik heb al anders meegemaakt in de praktijk van paneldiscussies, wanneer ikzelf op slinkse en echt ‘jezuïtische’ manier werd aangevallen door enkele van de coryfeeën die Hulsens hier van antwoord dient. Zijn respectvolle en ook begripsvolle benadering van discussies wordt ook altijd gecomplementeerd door interesse in de menselijke en culturele vraagstukken.  Dit is een verademing in een tijd waarin snelle opinies en ook vuilspuiterij via de sociale media meer regel wordt dan uitzondering.

Dit boek is een aanrader voor iedereen die oordeelkundiger en dus op duurzamer wijze met mensen en tradities wil omgaan, en zo de simplistische polarisering en ‘bashing’ van vandaag wil tegengaan.  Ik hoop dat het zijn weg vindt naar een groter publiek, want het niveau van kritiek dat we hier vinden is een garantie voor wat ooit ‘beschaving’ genoemd werd.

Rik Pinxten is a professor and researcher in cultural anthropology at Ghent University. Between 2003 and 2010 he was chairman of the Liberal Humanist Association of Flanders, the Flemish section of The Humanist Association. Wikipedia

No tags